Kategorie
Spolupracujeme
HC Bíli Tygři Liberec

HC Ústí

BK Mladá Boleslav

HBC Hostivař

HBT Vlašim

Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím – společností WARRIOR SPORT s.r.o. a kupujícím.

 

Prodávající:

WARRIOR SPORT s.r.o.

Rozárčina 1480/7

140 00 Praha 4

 

Kupující:

spotřebitel, firma, státní instituce

 

Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

  • ústně (telefonicky na čísle +420 731600558 nebo +420 724328417)
  • písemně (e-mailem obchod@warriorsport.cz)
  • v internetovém obchodu www.warriorsport.cz

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.


Ceny jsou smluvní!


Platební podmínky

 

  • platba předem bankovním převodem na účet číslo 211829943/0600(GE Money Bank), 6336019001/5500(Raiffeisenbank) nebo 43-9753360247/0100(Komerční banka), variabilní symbol - číslo objednávky. Jakmile se Vaše platba připíše na náš účet, vyskladňujeme zboží a zasíláme na Vaši adresu kurýrní službou.
  • platba dobírkou při dopravě kurýrní službou
  • platba hotově

 

Objednání zboží a služeb

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě (objednávce). Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení, popis zboží a obrázky, se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce, nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Výrobci a importéři si vyhrazují právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéri daného zboží.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pravidla pro nakládání s osobními údaji v internetovém obchodě hokejbalpro.cz jsou kupujícímu přístupná v dokumentu Obchodní podmínky. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to bud při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem

Obrázky v našem internetovém obchodě zobrazují Vámi vybraný produkt. Barevné provedení produktů (např. rukavice, betony, apod.) je na obrázcích pouze ilustrační, pokud máte zájem o konkrétní barvu daného produktu, uveďte ji, prosím, v poznámce při objednání.

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky je provedeno automatickým e-mailem, o odeslání objednaného zboží budete informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě neprodleně kontaktovat. Prioritní způsob komunikace probíhá přes e-mail, je proto nutné, abyste byli zastižitelní na e-mailu uvedeném při registraci.


Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek uživání, nejlépe nerozbalené.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  • zboží se dočasně nedováží do ČRV těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.


Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.


Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.V případě zvýšení cen prodávající kontaktuje kupujícího viz Právo na odstoupení od smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Nejprodávanější
Akce
Obchodní název :
Warrior sport s.r.o.
IČ: 241 29 496
DIČ: CZ24129496
Sídlo :
Rozárčina 1480/7
140 00 Praha 4
Spojení :
+420 731 600 558
obchod@warriorsport.cz
warriorsport.cz